Vastgoed

De sectie vastgoed werkt veel voor (ontwikkelende) bouwbedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten, waarvoor wij dan de locatieverwerving begeleiden en tot stand brengen, maar ook de eventuele samenwerkingscontracten onderling vastleggen en de verkoopdocumentatie van de gronduitgifte/nieuwbouw/transformatie optuigen. In het verlengde daarvan doen wij ook de bijkomende uitpondingstrajecten. Tevens bedienen wij veel vastgoedbeleggers en bedrijven met allerhande vastgoedvraagstukken rondom verwerving en financiering. Een gewone woningoverdracht met vestiging van de hypotheek verzorgen wij natuurlijk ook voor onze bestaande relaties en voor particulieren die dat graag bij ons onderbrengen.

Binnen de sectie vastgoed verrichten wij onder andere de volgende werkzaamheden:

 • het verwerven en de financiering van ontwikkellocaties, beleggingsobjecten, bedrijfs-en kantorenlocaties;
 • het opstellen van koopcontracten, variërend van eenvoudige transacties van (bedrijfsmatig) vastgoed tot zeer complexe (turn-key) koop-, ontwikkeling-, realisatie- en exploitatieovereenkomsten;
 • het opzetten en begeleiden van verkoop van vastgoed, gronduitgifte of verkoop bij inschrijving (tender documentatie);
 • het adviseren over de wijze van het splitsen van gebouwen of recreatieparken in appartementsrechten en het wijzigen van bestaande splitsingen van complexen;
 • het opzetten van bouwplannen in Nederland (woning-, utiliteits- en recreatiebouw, al dan niet in combinatie) met alle bij behorende contractvorming, zoals koop- en de aannemingsovereenkomsten, mandelige zaken, VSO, VO en BO;
 • transformatieprojecten en de (her)financiering daarvan;
 • de uitponding aan particulieren vanuit de door ons begeleide nieuwbouwprojecten, inclusief het daarmee samenhangende familierecht;
 • vragen en oplossingen rondom de omzet- en overdrachtsbelasting met betrekking tot vastgoed;
 • het adviseren over de mogelijkheden van het aangaan of ontvlechten van (samenwerkings-)contracten bij gebiedsontwikkeling;
 • het vestigen/stapeling van beperkte rechten (rechten van opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden, mandeligheid) in het kader van duurzaamheid, zoals zonneparken, KWO-installaties of windmolenparken;
 • het opzetten van parkmanagement;
 • het opzetten van een familiefonds;
 • het veilen van vastgoed.