Gezondheidszorg

Naast de drie notariële rechtsgebieden bij uitstek voert ons kantoor ook een landelijke praktijk gericht op zorgorganisaties. Wij hebben veel vaste cliënten in de georganiseerde eerstelijnszorg, maar bedienen ook steeds meer instellingen in de tweede lijn. Een goede kennis van de zorgspecifieke wet- en regelgeving alsook van de actualiteiten in de zorgsector, is daarbij van groot belang. Onze cliënten komen bij ons niet alleen voor zuiver notariële werkzaamheden zoals het oprichten en fuseren van rechtspersonen of het wijzigen van statuten, maar juist ook voor advies en begeleiding op het gebied van het rechtspersonenrecht in samenhang met de zorgspecifieke wet- en regelgeving.

Binnen de gezondheidszorgpraktijk verrichten wij onder andere de volgende werkzaamheden:

  • het oprichten van rechtspersonen;
  • het wijzigen van de statuten van rechtspersonen;
  • het opzetten en wijzigen van juridische structuren;
  • het fuseren en opsplitsen van zorgorganisaties;
  • het geven van advies inzake het opzetten en wijzigen van samenwerkingsverbanden;
  • het geven van advies inzake de keuze voor een bepaalde rechtsvorm of juridische structuur;
  • het geven van advies met betrekking tot de juridische en bestuurlijke inrichting van rechtspersonen en structuren, onder meer qua zeggenschap en governance;
  • het omzetten van de rechtsvorm van rechtspersonen.