Familie en Vermogen

Binnen de sectie familie en vermogen zijn wij werkzaam voor particulieren, maar ook voor de ondernemers en families achter de bedrijven die wij als kantoor bedienen. Binnen deze sectie verrichten wij ook werkzaamheden op het gebied van estate planning, het specialisme rondom het erven en schenken van vermogen. Wij ondersteunen cliënten onder meer bij hun wens om hun partner verzorgd achter te laten, om erfbelasting te besparen of om hun kinderen financieel te helpen.

Binnen de sectie familie en vermogen verrichten wij onder andere de volgende werkzaamheden:

 • het adviseren over en het opstellen van testamenten;
 • het adviseren over en het opstellen van levenstestamenten;
 • het adviseren over en het opstellen van huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingsovereenkomsten;
 • het adviseren over schenkingen en het opstellen van schenkingakten;
 • het adviseren over de mogelijkheden tot besparing van erfbelasting en schenkbelasting;
 • het adviseren over beperking van de “eigen bijdrage” voor de zorginstelling (Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015));
 • het adviseren en begeleiden van (afwikkelings-)bewindvoerders, executeurs en gevolmachtigden;
 • het regelen van zeggenschap over na te laten of te schenken vermogen;
 • het afgeven van een verklaring van erfrecht;
 • het afgeven van een Europese verklaring van erfrecht;
 • het afwikkelen van nalatenschappen, al dan niet in internationaal verband;
 • het afwikkelen van nalatenschappen aan goede doelen, met respect voor de belangen van de nabestaanden;
 • het adviseren over de aanvaarding van nalatenschappen, legaten, lastbevoordelingen en schenkingen;
 • het bemiddelen bij conflicten rondom de afwikkeling van nalatenschappen;
 • het adviseren van advocaten bij het opstellen van hun processtukken;
 • het realiseren van een meerderjarigenbewind of mentorschap;
 • het treffen van voorzieningen voor als een bestuurder tijdelijk of blijvend het roer moet overdragen.