Bedrijven

De sectie bedrijven richt zich op het bedienen van de zakelijke markt. Wij zijn de vaste notaris van veel middelgrote bedrijven en concerns. Maar ook startende bedrijven en ondernemers zijn wij graag behulpzaam. Met de ondernemers achter de bedrijven bouwen wij graag een goede zakelijke band op. Zij blijven in de regel ook cliënt na de eventuele verkoop van het bedrijf en wij staan hen dan onder andere bij investeringen weer bij.

Binnen de sectie bedrijven verrichten wij onder andere de volgende werkzaamheden:

 • het oprichten van rechtspersonen (B.V., N.V., coöperatie, stichting en vereniging);
 • het verzorgen van aandelentransacties (zoals levering, uitgifte en inkoop van aandelen);
 • het wijzigen en op maat maken van statuten;
 • het begeleiden van herstructureringen en (her)financieringen;
 • het begeleiden van fusies, overnames, joint-ventures, samenwerkingsverbanden en het tot stand brengen van participaties;
 • het adviseren over zeggenschap en governance;
 • het opzetten en wijzigen van juridische structuren;
 • het certificeren van aandelen;
 • het begeleiden van trajecten op het gebied van bedrijfsopvolging (BOR);
 • het tot stand brengen van (structuren ten behoeve van) werknemersparticipatie;
 • het aangaan van personenvennootschapen (VOF, CV en maatschap);
 • het opzetten van familiefondsen in de vorm van een fonds voor gemene rekening (FGR);
 • het opzetten van beleggingsinstellingen;
 • het verzorgen van juridische fusies en juridische splitsingen;
 • het opstellen van overeenkomsten op het gebied van het ondernemingsrecht zoals aandeelhoudersovereenkomsten, koopovereenkomsten inzake aandelentransacties en activa/passiva transacties, overeenkomsten van geldlening, optie overeenkomsten, management overeenkomsten en overeenkomsten inzake agiostortingen, cessie, schuldovername en contractsovername;
 • het opzetten van obligatieleningen;
 • het adviseren inzake het structuurregime;
 • het omzetten van de rechtsvorm van rechtspersonen;
 • het verzorgen van werkzaamheden op het gebied van corporate housekeeping voor Nederlandse groepsvennootschappen;
 • het opstellen van besluitvorming, volmachten, verklaringen, procuraties en het verzorgen van administratieve handelingen met betrekking tot het handelsregister, het UBO register en (aandeelhouders)registers.