Vastgoed financiering

Wij zien regelmatig dat de documentatie van vastgoed financiering door samenwerkingsvormen (maatschap, v.o.f., C.V.) qua aansprakelijkheid vaak niet is ingericht op sec een projectfinanciering. Ook wordt niet altijd goed afgewogen welke entiteit vanuit een concern als maat of vennoot moet optreden. Hierdoor kunnen allerlei ongewenste en onvoorziene aansprakelijkheidsrisico’s voor de samenwerkende partners ontstaan. Het is verstandig om ons deze documentatie voor ondertekening van de offerte te laten beoordelen op dit punt.